Informatie

.

Contact en locaties

  • Praktijk Hoogvliet, Medisch Centrum Doggersbank, Doggersbank 53E, Hoogvliet (eerste etage)
  • Praktijk Poortugaal, Sleedoorn 93, 3171 PN Poortugaal
  • Praktijk Amsterdam, Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Klaprozenweg 123, 1033 NN Amsterdam

Bij Praktijk Albrandswaard is het tevens mogelijk therapiesessies te doen via video-call. Therapie op afstand is een waardevol alternatief om een therapietraject te kunnen starten of de continuïteit van uw traject te garanderen.

Mail: info@praktijkalbrandswaard.nl
Tel: 06 13 10 99 00

Vergoedingen

Als lid van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), binnen de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en als lid van de koepelorganisatie RBCZ worden de kosten van Integratieve Counseling in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeraars die een samenwerking hebben met deze organisaties. Ik adviseer je contact op te nemen met je ziektekostenverzekering om te kijken of een sessie (gedeeltelijk of helemaal) vergoed wordt.

Lidmaatschappen / registraties

Ik ben geregistreerd bij de NFG, RBCZ, Vektis, en KvK.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Registerlid VPMW. Registratienummer 8868

AGB code counselor: 90105819
AGB code Praktijk Albrandswaard: 90065077


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Licentienummer 180755R

Vektis
Geregistreerd bij Vektis.
www.vektis.nl

KVK:  KvK 71689583

Klacht en tuchtrecht: 

Als u een klacht heeft over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met u kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG (www.de-nfg.nl). 

Intakeformulier

Dit intakeformulier neemt u ingevuld mee naar het eerste consult.

Download het intakeformulier

Ontspannings-
oefening

Hier kunt u een ontspanningsoefening, ingesproken door Wendy Tsiris, downloaden en opslaan op uw smartphone, of computer.
U kunt de oefening dan doen zo vaak als u wilt of nodig hebt.

Contact: M +31 (0)6 – 13 10 99 00 • I www.praktijkalbrandswaard.nl  E info@praktijkalbrandswaard.nl