Kortdurende counseling kan onder andere uitkomst bieden bij:

R

Spannings- en stressklachten

piekeren, gespannen, onrustig, vermoeidheid, slaapproblemen, snel geïrriteerd zijn, concentratieproblemen, lusteloosheid.

R

Zelfbeeld

negatief zelfbeeld, gevoelens van onzekerheid, moeite met grenzen stellen, onzekerheid over werk of studie, onzekerheid in je relatie, gevoelens van minderwaardigheid, levensfaseproblematiek.

R

Angstklachten

hartkloppingen, bang om te spreken in het openbaar, paniekaanvallen, fobieën, faalangst, bang om fouten te maken, sociaal angstig.

R

Traumaverwerking

blijvende negatieve gevoelens, nachtmerries ten gevolge van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis, pest- of verlieservaring.

R

Diverse psychosociale klachten

wisselende stemmingen, perfectionisme, nare gedachten niet uit je hoofd kunnen zetten, eetproblemen, uitstelgedrag, gebrek aan discipline, onderpresteren, moeite met loslaten, afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld roken), rouw- en verliesverwerking.

R

Persoonlijke ontwikkeling

zelfvertrouwen vergroten, zelfinzicht vergroten, je kwaliteiten en talenten tot uiting laten komen, oplossen van interne en externe conflicten, prestatieverbetering in studie of werk, vergroten en verbeteren van sociale vaardigheden, doorbreken van vaste belemmerende patronen, grip krijgen op je emotionele beleving.

Tarief

Het tarief voor een consult van één uur bedraagt € 95,00 (voor particulieren).

Als lid van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), binnen de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en als lid van de koepelorganisatie RBCZ worden de kosten van Integratieve Counseling (wat valt onder overige psychosociale therapie) in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeraars die een samenwerking hebben met deze organisaties. Ik adviseer je contact op te nemen met je ziektekostenverzekering om te kijken of een sessie (gedeeltelijk of helemaal) vergoed wordt.

Een overzicht van de zorgverzekeraars en de eventuele vergoedingsmogelijkheden, vindt u op www.de-NFG.nl. 

Ik ben geregistreerd bij de NFG, RBCZ, Vektis, en KvK.
AGB code counselor: 90105819
AGB code Praktijk Albrandswaard: 90065077

Eventueel annuleren dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling te gebeuren. Bij het niet tijdig annuleren van je afspraak zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@praktijkalbrandswaard.nl

 

Voor wie?

.

Contact: M +31 (0)6 – 13 10 99 00 • I www.praktijkalbrandswaard.nl  E info@praktijkalbrandswaard.nl I KvK 71689583