Integratieve Counseling & Coaching

.

De integratieve benadering is een moderne stroming in de psychotherapie. Kenmerken van integratieve counseling zijn: volledig client gebaseerd (maatwerk), gericht op (meetbaar) resultaat, positieve psychologie en sturend op het veranderingsproces met behulp van effectieve technieken. Voor iedere nieuwe cliënt ontwerp ik een nieuw en uniek actieplan, passend bij de unieke client.

Mijn sessies zijn erop gericht jouw vermogen tot veranderen te motiveren, te mobiliseren en te optimaliseren. Door het stellen van de juiste vragen vind je de antwoorden. Het is een persoonlijke en verdiepende aanpak, met vaak verrassende inzichten.

R

Counseling

Counseling zit tussen Coaching en Psychotherapie in en is op te vatten als ‘Psychotherapie light’. Het is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counseling biedt een oplossing als je bijvoorbeeld angsten wilt overwinnen; meer zelfvertrouwen wilt krijgen; stresssituaties het hoofd wilt bieden; behoefte hebt aan begeleiding bij verlies, rouw- of traumaverwerking; terugkerende conflictsituaties wilt doorbreken; zingevingsvraagstukken verduidelijkt wilt krijgen.

 

R

Coaching

Coaching is een vorm van praktische en doelgerichte persoonlijke begeleiding die erop is gericht om persoonlijke effectiviteit te vergroten. Coaching is vooral gericht om mensen te helpen om te groeien. Het kan hierbij gaan om het vergroten van competenties of het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

Het behandeltraject bestaat uit counselen, waarin coachen vaak wordt geïntegreerd. Je kunt dit zien als een krachtige doelgerichte tweetrapsraket. Je gaat zowel de oorzaak van je probleem in jezelf aanpakken, als deze verandering ‘verzilveren’ door te oefenen met anders doen in je dagelijks leven. Zo herstel je sneller en kom je ook duurzamer van je probleem af.

Contact: M +31 (0)6 – 13 10 99 00 • I www.praktijkalbrandswaard.nl  E info@praktijkalbrandswaard.nl